Avantatges i inconvenients de les diferents distribucions de cuines

Analitzem breument 5 distribucions clau per a la cuina amb els seus avantatges i desavantatges, utilitzant com a punt de referència l’anomenat Triangle de treball que uneix les 3 principals zones de qualsevol cuina; Zona de cocció, frigorífic i aigüera.

1- CUINES EN LÍNIA

És la distribució més recurrent quan l’espai és ajustat, la cuina podria ocultar-se amb portes plegables o corredisses en pisos petits.
El triangle de treball es converteix en lineal.

Avantatges: ocupen poc espai i es podria completar com a superfície auxiliar de treball col·locant una taula quan calgués.

Inconvenients: si el llarg de la cuina és una mesura curta l’espai entre aigüera i placa de cocció serà reduït, s’aconsella com a mínim una distància de seguretat de 60cm entre ells.

2 – CUINES EN PARAL·LEL

És la més funcional de les distribucions, gairebé totes les cuines professionals es dissenyen així i ofereix molta més opcions quant a modulaje en els mobles, exemple front alt en un costat, baix en l’oposat etc.

Avantatges: es disminueixen els recorreguts i l’ús és super funcional, és la distribució ideal per a cuines aïllades

Inconvenients: si volem col·locar una taula o zona per a menjar i poguéssim l’única opció seria el fons

3 – CUINES EN L

Molt funcional, resolutiva, versàtil aquesta distribució i molt freqüent en cuines de concepte obert.

Avantatges: permeten tenir una gran zona de menjador, o perfecta també parell cuines “petites tub”.

Inconvenients: l’espai disponible a de ser bastant quadrat per al primer, molt important saber aprofitar bé l’emmagatzematge i accés a les cantonades.

4 – CUINES EN O

Aquest tipus de cuines tenen molta capacitat de magatzematge. El normal és col·locar un front alt amb frigorífic en un altre costat l’aigüera i focs en l’últim. El triangulo de treball aquí és molt dinàmic.

Avantatges: disposar de molta superfície de treball, a més un dels costats ho podem convertir en barra de desdejunis o per a menjar, si estem en una cuina oberta.

Inconvenients: quan la cuina és tancada no permet zona de menjador.

5 – CUINES EN ILLA

És la il·lusió de moltes persones, encara que dissenyar-la no és tasca senzilla, s’a de tenir en compte molt les mesures d’obertures de mobles, zones de circulació etc.
Al final es tracta d’una cuina amb dos fronts però oberta en un dels costats.
Aquesta tipologia és l’estrella en cuines obertes amb espais molt amplis.

Avantatges: la cuina es converteix en el nucli central de la casa, manté la família present mentre es cuina.

Inconvenients: és imprescindible un espai molt ampli per a desenvolupar una cuina amb illa.

CONSELL: CUINES EN PENÍNSULA

Si vols una illa però no tenim espai suficient, es pot optar per una cuina en península que redueix l’espai de circulació i produeix alhora de sensació d’amplitud.